Tel: 0888 953 394
Email: stm.complect.consult@mail.bg
ЗА КОНТАКТИЗА КОНТАКТИЗА КОНТАКТИ

ЗА КОНТАКТИ

Тел: 0888 953 394, Email: stm.complect.consult@mail.bg

Read More

ЗА КОНТАКТИ

Тел: 0884 334 381, Email: stm.complect.consult@mail.bg

Read More

ЗА КОНТАКТИ

Тел: 0884 334 381, Email: stm.complect.consult@mail.bg

Read More

ЗА НАС

Служба по трудова медицина Комплект Консулт  е дружество, регистрирано по реда на Търговския закон, предлагащо пълен комплект услуги в сферата на трудовата медицина и предоставянето на безопасни и здравословни условия […]

Read More
УСЛУГИ

Услугите на Служба по трудова медицина Комплект Консулт включват: извършване на измервания /контрол/ на факторите на работната среда изготвяне на оценка на риска на работните места във Вашата фирма разработване и […]

Read More
ОБУЧЕНИЯ

Семинар: РЕГУЛАЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR) И КАК ДА СЕ ПОДГОТВИМ Обучение по ЗБУТ – 21.03.2018 Обучение – 23.03.2016

Read More
ДОКУМЕНТИ

Тук можете да прочетете или изтеглите актуалната нормативна уредба и бланки за документи, свързани с трудовата медицина, трудовото право и трудовоправните взаимоотношения между работодателя и работника/служителя.

Read More
КОНТАКТИ

За контакти с екипа на Служба по трудова медицина Комплект Консулт се обадете на тел. +0359 888 953 394 или пишете на електронната ни поща – stm.complect.consult@mail.bg. Можете да следите за актуална информация […]

Read More

From the Blog

Семинар: РЕГУЛАЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR) И КАК ДА СЕ ПОДГОТВИМ

Основание за провеждане: РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDРR), относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни. След 25 май 2018 г. се въвеждат […]

Read More →

Обучение по ЗБУТ – 21.03.2018

Обучение на длъжностни лица, които ръководят и управляват трудовите процеси и длъжностните лица, органите по БЗР и лицата провеждащи инструктажи по безопасност и здраве при работа, представителите в комитетите и […]

Read More →

ВАЖНО: Крайният срок за попълване и подаване на декларация/уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ за 2015 г., е 30.04.2016 г.

ВАЖНО: Крайният срок за попълване и подаване на декларация/уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ за 2015 г., е 30.04.2016 г. Обръщаме внимание на всички, че от миналата година попълването и […]

Read More →

Обучение – 23.03.2016

СТМ Комплект Консулт организира за своите клиенти безплатно обучение за представителите на Комитети и Групи по условия на труд съгласно Наредба № 4 от 03.11.1998 г. (обн., ДВ, бр. 133 […]

Read More →

ЕС финансира проекти за безопасни условия на труд

Европейския социален фонд съвместно с Министерството на труда и социалната политика започват процедура по финансиране на проекти за предоставяне на безопасни и здравословни условия на труд на работното място. С […]

Read More →