ВАЖНО: Крайният срок за попълване и подаване на декларация/уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ за 2015 г., е 30.04.2016 г.

ВАЖНО: Крайният срок за попълване и подаване на декларация/уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ за 2015 г., е 30.04.2016 г. Обръщаме внимание на всички, че от миналата година попълването и … Продължете с четенето на ВАЖНО: Крайният срок за попълване и подаване на декларация/уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ за 2015 г., е 30.04.2016 г.