Обучение по ЗБУТ – 21.03.2018

Обучение на длъжностни лица, които ръководят и управляват трудовите процеси и длъжностните лица, органите по БЗР и лицата провеждащи инструктажи по безопасност и здраве при работа, представителите в комитетите и … Продължете с четенето на Обучение по ЗБУТ – 21.03.2018