Обучение – 23.03.2016

СТМ Комплект Консулт организира за своите клиенти безплатно обучение за представителите на Комитети и Групи по условия на труд съгласно Наредба № 4 от 03.11.1998 г. (обн., ДВ, бр. 133 от 11.11.1998 г.) за обучението на представителите на КУТ/ГУТ.

 

 

Обучението ще бъде проведено

на 23 март (сряда) 2016  г. в Дома на науката и техниката

гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 108, зала № 312 от 9.30  до 12.30 ч.

 

За допълнителна информация и заявка свържете се с нас.