Tel: 0888 953 394
Email: stm.complect.consult@mail.bg
ЗА КОНТАКТИЗА КОНТАКТИЗА КОНТАКТИ

ЗА КОНТАКТИ

Тел: 0888 953 394, Email: stm.complect.consult@mail.bg

Read More

ЗА КОНТАКТИ

Тел: 0884 334 381, Email: stm.complect.consult@mail.bg

Read More

ЗА КОНТАКТИ

Тел: 0884 334 381, Email: stm.complect.consult@mail.bg

Read More

Профилактични медицински прегледи

Служба по трудова медицина Комплект Консулт организира извършването на задължителните периодични профилактични медицински прегледи, които се извършват съгласно регламентите на Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците. Прегледите се извършват в модерно оборудван медицински център от квалифицирани медицински специалисти с необходимия стаж и опит в професионалната патология.

За всеки работник/служител се изготвя „Лично здравно досие“, което се съхранява на хартиен и електронен носител.  Въз основа на резултатите от профилактичните медицински прегледи, измерванията на факторите на работната среда се дава годишно заключение на работодателя за рисковете при работа и методите за тяхната превенция. Издава се становище относно пригодността на работещия да изпълнява дадена трудова дейност, а при необходимост се насочва към личния лекар или специализиран медицински кабинет за допълнителна диагностика.

При прекратяване на трудовото правоотношение службата по трудова медицина издава обобщен анализ на здравословното състояние въз основа на личните здравни досиета на работниците/служителите.

Периодичните профилактични прегледи съгласно Наредба №3 на МЗ включват:

  1. Задължителни прегледи
  • Терапевт/вътрешен лекар
  1. Задължителни изследвания
  • пълна кръвна картина
  • урина
  • Артериално налягане
  • Електрокардиограма
  • Предварителен медицински преглед на работещите при постъпване на работа
ЗА НАС

Служба по трудова медицина Комплект Консулт  е дружество, регистрирано по реда на Търговския закон, предлагащо пълен комплект услуги в сферата на трудовата медицина и предоставянето на безопасни и здравословни условия […]

Read More
УСЛУГИ

Услугите на Служба по трудова медицина Комплект Консулт включват: извършване на измервания /контрол/ на факторите на работната среда изготвяне на оценка на риска на работните места във Вашата фирма разработване и […]

Read More
ОБУЧЕНИЯ

Семинар: РЕГУЛАЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR) И КАК ДА СЕ ПОДГОТВИМ Обучение по ЗБУТ – 21.03.2018 Обучение – 23.03.2016

Read More
ДОКУМЕНТИ

Тук можете да прочетете или изтеглите актуалната нормативна уредба и бланки за документи, свързани с трудовата медицина, трудовото право и трудовоправните взаимоотношения между работодателя и работника/служителя.

Read More
КОНТАКТИ

За контакти с екипа на Служба по трудова медицина Комплект Консулт се обадете на тел. +0359 888 953 394 или пишете на електронната ни поща – stm.complect.consult@mail.bg. Можете да следите за актуална информация […]

Read More