Tel: 0888 953 394
Email: stm.complect.consult@mail.bg
ЗА КОНТАКТИЗА КОНТАКТИЗА КОНТАКТИ

ЗА КОНТАКТИ

Тел: 0888 953 394, Email: stm.complect.consult@mail.bg

Read More

ЗА КОНТАКТИ

Тел: 0884 334 381, Email: stm.complect.consult@mail.bg

Read More

ЗА КОНТАКТИ

Тел: 0884 334 381, Email: stm.complect.consult@mail.bg

Read More

Системи за управление

Службата по трудова медицина СТМ Комплект Консулт разработва и внедрява за своите клиенти системи за управление с цел да повишат ефективността на работа, да подобрят условията си на труд и да могат да отговорят на международните изисквания за сътрудничество.

Служба по трудова медицина СТМ Комплект Консулт разработва и внедрява следните системи за управление:

  • ISO 9001:2008 – система за управление на качеството – най-популярният и широко разпространен стандарт за качество, приложим за всяко предприятие, което се стреми да отговаря на изискванията за непрекъснато усъвършенстване на управленската дейност и процеса на работа. Съгласно промените в изискванията за сертифициране, настъпили с ISO 9001:2015, ще получите най-актуалната система за управление.
  • ISO 14001:2004 – система за управление на околната среда – с внедряването на тази система организациите ще намалят вредното влияние върху околната среда от извършването на съответната дейност. Новите изисквания на ISO 14001:2015 са съобразени при разработването и внедряването на системата.
  • BS OHSAS 18001:2007 – система за управление на здравето и безопасността при работа – стандарт, с който организациите ще могат да следят за рисковете за здравето и безопасността по време на работа и да подобрят резултатите си в тази област. Целта е намаляване на инцидентите при и по време на работа.
ЗА НАС

Служба по трудова медицина Комплект Консулт  е дружество, регистрирано по реда на Търговския закон, предлагащо пълен комплект услуги в сферата на трудовата медицина и предоставянето на безопасни и здравословни условия […]

Read More
УСЛУГИ

Услугите на Служба по трудова медицина Комплект Консулт включват: извършване на измервания /контрол/ на факторите на работната среда изготвяне на оценка на риска на работните места във Вашата фирма разработване и […]

Read More
ОБУЧЕНИЯ

Семинар: РЕГУЛАЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR) И КАК ДА СЕ ПОДГОТВИМ Обучение по ЗБУТ – 21.03.2018 Обучение – 23.03.2016

Read More
ДОКУМЕНТИ

Тук можете да прочетете или изтеглите актуалната нормативна уредба и бланки за документи, свързани с трудовата медицина, трудовото право и трудовоправните взаимоотношения между работодателя и работника/служителя.

Read More
КОНТАКТИ

За контакти с екипа на Служба по трудова медицина Комплект Консулт се обадете на тел. +0359 888 953 394 или пишете на електронната ни поща – stm.complect.consult@mail.bg. Можете да следите за актуална информация […]

Read More