Семинар: РЕГУЛАЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR) И КАК ДА СЕ ПОДГОТВИМ

Основание за провеждане: РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDРR), относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.

След 25 май 2018 г. се въвеждат множество значителни промени спрямо действащата правна рамка и се поставят завишени изисквания към субектите в системата за защита на личните данни.

 

Аудитория:

Управители, юристи, финансисти, мениджъри “Човешки ресурси”, длъжностни лица по сигурност на личните данни, IT специалисти, служители по сигурността на информацията, одитори по сигурност на информацията

 

Дата на провеждане: 16 май (сряда) 2018 г. – начало 9.00 часа до 17.00 ч.

Място на провеждане: Дома на науката и техниката

гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 108, зала № 105 А

 

Лектор: Здравко Вададжийски – магистър по право СУ „Св. Климент Охридски“, старши юрисконсулт в Комисия за защита на личните данни, дирекция „Правни производства и надзор“ 2015-2018 г.

 

КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ
·         Какво е новото в управлението на личните данни?
·         Какви права имат физическите лица?
·         Какви задължения имат администраторите и обработващите лични данни?
·         Какъв е обемът на управление на лични данни и какво трябва да се направи?
·         Трябва ли да имаме длъжностно лице по защита на личните данни?
·         Може ли да се ползват изградени системи за управление и какви?
·         Решаване на казуси;
·         Най-важното – практически помощни материали и примери за действащи вече документи;

Приложение: Програма

На участниците се издават Удостоверения .

Цена за един участник е 150.00 лв.(без ДДС)

Плащането може да се извърши: по банков път по сметката на “СТМ КОМПЛЕКТ КОНСУЛТ” ЕООД: IBAN: BG21BUIB98881044533900; BIG: CIBANK JSC, “СИБАНК” ЕАД, гр. София, клон Раковски, офис Коперник или в брой.