Tel: 0888 953 394
Email: stm.complect.consult@mail.bg
ЗА КОНТАКТИЗА КОНТАКТИЗА КОНТАКТИ

ЗА КОНТАКТИ

Тел: 0888 953 394, Email: stm.complect.consult@mail.bg

Read More

ЗА КОНТАКТИ

Тел: 0884 334 381, Email: stm.complect.consult@mail.bg

Read More

ЗА КОНТАКТИ

Тел: 0884 334 381, Email: stm.complect.consult@mail.bg

Read More

ЗА НАС

Служба по трудова медицина Комплект Консулт  е дружество, регистрирано по реда на Търговския закон, предлагащо пълен комплект услуги в сферата на трудовата медицина и предоставянето на безопасни и здравословни условия на труд.

Екипът на Служба по трудова медицина Комплект Консулт  се състои от млади и опитни професионалисти със сериозен практически опит и дълбоки познания в нормативната уредба. Ние предоставяме коректно целогодишно обслужване, както и поддържаме постоянна връзка със своите клиенти по всички въпроси. Нашите служители постоянно обогатяват знанията си и повишават професионалната си квалификация, за да могат да предоставят компетентна помощ на своите клиенти.

Целта на Служба по трудова медицина Комплект Консулт  е да помогне на работодателя да осигури необходимите условия за безопасен и здравословен труд на своите работници/служители, изискани от закона, да спомогне оформяне на документацията, необходима за проверка от Инспекцията по труда, да спомогне повишаването на квалификацията на работниците/служителите за безопасна работна среда.

Дейността на Служба по трудова медицина Комплект Консулт включва пълен набор от услуги в сферата на трудовата медицина и предоставянето на безопасни и здравословни условия на труд от работодателите, регламентирани по реда на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и НАРЕДБА №3 от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на Службите по трудова медицина.

Услугите на Служба по трудова медицина Комплект Консулт включват:

  • извършване на измервания /контрол/ на факторите на работната среда
  • изготвяне на оценка на риска на работните места във Вашата фирма
  • разработване и внедряване на системи за управление
  • организиране на профилактични медицински прегледи на Вашите работници/служители
  • пожарна безопасност
  • организиране на обучения в сферата на трудовата медицина и други области
  • извършване на консултации по трудовоправни въпроси

 

 Служба по трудова медицина Комплект Консулт има официално удостоверение като Администратор на лични данни по смисъла на нормативната уредба. – Удостоверение лични данни

ЗА НАС

Служба по трудова медицина Комплект Консулт  е дружество, регистрирано по реда на Търговския закон, предлагащо пълен комплект услуги в сферата на трудовата медицина и предоставянето на безопасни и здравословни условия […]

Read More
УСЛУГИ

Услугите на Служба по трудова медицина Комплект Консулт включват: извършване на измервания /контрол/ на факторите на работната среда изготвяне на оценка на риска на работните места във Вашата фирма разработване и […]

Read More
ОБУЧЕНИЯ

Семинар: РЕГУЛАЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR) И КАК ДА СЕ ПОДГОТВИМ Обучение по ЗБУТ – 21.03.2018 Обучение – 23.03.2016

Read More
ДОКУМЕНТИ

Тук можете да прочетете или изтеглите актуалната нормативна уредба и бланки за документи, свързани с трудовата медицина, трудовото право и трудовоправните взаимоотношения между работодателя и работника/служителя.

Read More
КОНТАКТИ

За контакти с екипа на Служба по трудова медицина Комплект Консулт се обадете на тел. +0359 888 953 394 или пишете на електронната ни поща – stm.complect.consult@mail.bg. Можете да следите за актуална информация […]

Read More